Bảng Xếp Hạng Euro 2021

Dưới đây là Bảng Xếp Hạng Vòng Bảng Euro 2021.

Thể lệ vòng bảng như sau:

  • 2 đội đứng đầu mỗi bảng khi kết thúc vòng bảng sẽ đi tiếp vào vòng 1/8
  • Các đội đứng thứ 3 mỗi bảng khi kết thúc vòng bảng sẽ xét chỉ số tốt nhất chọn ra 4/6 đội để vào vòng 1/8

Bảng Xếp Hạng Vòng Bảng Euro 2021

* Vui lòng quay ngang điện thoại để hiển thị đầy đủ

bang-dau-euro-2021